Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me


Rättelser till mina böcker/Corrections to my books


De tog flyget till medeltiden. Svenskarna i Jemen

 

sid 33

Bilden visar imam Ahmad och sonen Abdullah.

 

sid 120

Personen på nedre bilden är Ingvar Larsson.

 

sid 144

Den Oliver Kemp som nämns var inte ambassadör i Taizz, utan sekreterare på ambassaden. Ambassadör (Chargé d’Affaires) var Christopher Pirie-Gordon.

 

sid 163-164

I detta land som inte hade några statliga radiostationer med dagliga sändningar och inga dagstidningar i något av samhällena så var ryktesfloran enorm och det drabbade alla, även de diplomatiska kårerna. Detta kan förklara att även den brittiske ambassadören var missinformerad om den så kallade vapenimporten. Det måste påpekas att John Briné överhuvudtaget inte var inblandad i den vapensmuggling som beskrivs i boken. Däremot blev han indragen i affären i och med att han anklagades som misstänkt. Han var alltså inte ”delaktig”, som jag av misstag råkade skriva. Den rapport skriven av Pirie-Gordon som beskrivningen av händelseförloppet bygger på verkar ha tillkommit på mycket lösa grunder. Briné berättar exempelvis att han aldrig träffat vare sig den tjeckiske handelsagenten Zebusar eller Sheik Mukhbal och att han inte sålt några vapen tillsammans med Gustafsson. Det hela slutade ju också med att Briné rentvåddes från misstankarna.