Hem
B�CKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me

Författaren - The Author
(In English below)

LA.jpg

Mitt intresse för flyg gäller främst de historiska aspekterna på ämnet. Det finns många saker jag skulle vilja hålla på mer med inom flyghistorien, men fritiden Är ju tyvärr begränsad. Mina främsta intresseområden är:

 • svenskt civilt och militärt flyg
 • svensk flygplanstillverkning fram till 1945
 • svensk flygvapnet under kalla kriget
 • tyskt flyg under mellankrigstiden, främst militärflyg och tillverkare
 • Junkers
 • sovjetiskt flyg 1917-1941; militärt, civilt, tillverkning, etc
 • kinesiskt flyg fram till 1949
 • militärt flyg i länder som Bulgarien, Jugoslavien, Ungern, Afghanistan, Mongoliet, Persien, Bolivia, Colombia och Peru, fram till andra världskrigets början

Otaliga arkiv- och biblioteksbesök har avsatt mycket material i hyllorna och har resulterat i ett antal böcker. Det som varit mest spännande är de veckor jag haft fömånen att få tillbringa på de ryska arkiven. Jag har också varit en hel del i Tyskland och Storbritannien.

Under årens lopp har det också blivit en hel del artiklar, bland annat i AIR Enthusiast, Air Pictorial, Small Air Forces Observer (SAFO), Flyghistoriskt Månadsblad/Flyghistorisk Tidskrift och Nostalgia. Jag har bland annat skrivit om tyskt flyg under mellankrigstiden, främst militärt, AB Flygindustri och Junkers små och okända flygvapen, flygbolagen Deruluft och Eurasia, ryskt flyg, flyget i Kina, Iran, Afghanistan, Jemen, Saudiarabien, etc.

När man skriver är det alltid givande om läsare hör av sig. Det kan gälla rättelser och tillägg eller berättelser av typen "jag var med". Att skriva historia är en kontinuerlig process som inte tar slut i och med att något publiceras första gången. Därför är det viktigt att den som har ytterligare pusselbitar hör av sig och berättar, så att historieskrivningen kan kompletteras efter hand.

Lennart Andersson
UppsalaAlbatros.jpg 
My interest in aviation is centred on the historical aspects. There are several things that I would like to study moore, but one's leisure time is, as anyone knows, limited. My main fields of interest are:

 • Swedish civil and military aviation
 • Swedish aircraft production until 1945
 • The Swedish Air Force during the Cold War Era
 • German aviation 1919-1939; military aviation, aircraft production, etc
 • Junkers
 • Soviet aviation until 1941; civil, military, aircraft production, etc
 • Aviation in China until 1949
 • Military aviation in such countries as Bulgaria, Yugoslavia, Hungary, Afghanistan, Mongolia, Persia, Bolivia, Colombia, Peru, etc, until WW II


After numerous visits to archives and libraries I had collected enough material to be able to start writing books. The most exciting experience so far is my study of Soviet aviation. In connection with this I had the privilege of being allowed into the Russian archives in Moscow. I have also spent much time in British and German archives.

I have written a number of articles, which have been published in AIR Enthusiast, Air Pictorial, Small Air Forces Observer (SAFO) and Flyghistoriskt Månadsblad/Flyghistorisk Tidskrift and other magazines. I have dealt with the following subjects

 • German aviation 1919-1939, mostly military
 • AB Flygindustri and Junkers
 • small and unknown air forces (before WW II)
 • the airline companies Deruluft and Eurasia
 • Soviet aviation
 • aviation in China, Iran, Afghanistan, Yemen and Saudi ArabiaInput from readers is always of interest. Corrections and additions are as welcome as recollections of the type "I was there". Writing history is a continuous process which does not stop at the moment something is published for the first time. For this reason it is important that anyone who has further information gets in contact and shares his knowledge. In that way the writing of history will improve step by step.

Lennart Andersson


Please get in contact:

Lennart Andersson, Uppsala, SWEDEN

E-mail