Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
BortomHorisonten.jpg

Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952

Freddy Stenboms förlag, 2002.

Beställs för närvarande från/Please order from:

Svensk Flyghistorisk Förening

Bokus

Bortom horisonten. Svensk flygspaning mot Sovjetunionen 1946-1952

Innehåll:

Förord
Förkortningar
Forskningsläget
Svensk säkerhetspolitik 1945-1952
Militärt samarbete mellan Sverige och västmakterna
Den ryska björnen: Sovjetunionens militära styrkor i Östersjöområdet
Flygvapnet under efterkrigsåren
Svensk flygspaning
Operation Falun
Spitfireflygningarna
Västmakternas fotospaning mot Sovjetunionen
Spaning efter sp¨kraketer och främmande sändare
Signalspaningsorganisationen byggs ut
Med DC-3 över Östersjön
Flygplan och utrustning för signalspaning
Västmakternas signalspaning över Östersjön
År 1952 och därefter
Sammanfattning

Käll- och litteraturförteckning

Index (personer)

Kronologisk översikt