Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
Sk10 72.jpg

Östergötlands flyghistoriska sällskap, 2020

Sk 10-affären
En av de största kontroverserna i svenskt flyg

De skriverier om Sk 10 som drogs igång i massmedia på 30-talet efter att två flygplan havererat utvecklades till en "affär" av stora dimensioner - en klar motsvarighet till debatterna runt anskaffningen av JAS 39 Gripen i modern tid. Till sist tillsatte regeringen en speciell utredning för att gå till botten med det hela och enligt direktiven skulle inte bara själva flygplanstypen undersökas, utan också flygvapnets ledning och hur materielanskaffningen gick till.

Det visar sig när man skrapar på ytan att mycket av vad som tidigare skrivits om Sk 10 och som blivit allmän "sanning" inte är speciellt sant. Då som nu styrdes debatten av andra faktorer än just fakta om själva flygplanet. Till syvende och sist blev ju JAS 39 Gripen ett av de säkraste stridsflygplan flygvapnet någonsin haft och Sk 10 kom efter den mycket ingående utprovning att under en lång period tjänstgöra som avancerat skolflygplan i flygvapnet.

I arkiven finns en mängd intressant material om Sk 10 i form av provflygningsprotokoll, intervjuer, skrivelser, rapporter, diagram från vindtunnelundersökningar, foton från spinnprov, flygdagböcker och annat. Boken behandlar bland annat ASJA:s historia, föregångaren till Saab och det företag som tillverkade flygplanen, FC på Malmen, firman Raab-Katzenstein, som ursprungligen konstruerat flygplanet, och den illustre Antonius Raabs öden och äventyr. I texten förekommer många kända namn inom den svenska flygvärlden: Nils Söderberg, Henry Kjellson, Lars Fjällbäck, Bo Lundberg och Edmund Sparmannn, för att bara nämna några. Till och med Charles Lindbergh är med på ett hörn.

21,5 cm x 25,5 cm, 96 sidor