Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
SvFpl.jpg

Svenska flygplan. Den svenska flygindustrins historia. Allt om Hobbys förlag, 1990.

Slut på förlaget/Out of print

OBS: Ny helt omarbetad upplaga av denna bok är under arbete!

Innehåll:

Förord
Inledning

Pionjärerna som inte nådde ända fram

De första fabrikerna
- Hjalmar Nyrop
- Enoch Thulins Aeroplansfabrik med föregångare
- Svenska Aeroplansfabriken
- Södertelge Verkstäders Aviatikavdelning
- Nordiska Aviatik A B
- Planfabriksaktiebolaget Pålson
- Nordiska Phoenix

Statlig flygplanstillverkning
- Torpeddepartementet på Flottans varv i Stockholm
- Centrala Flygverkstaden i Västerås
- Flygkompaniets Tygverkstäder på Malmen
- Centrala Flygverkstaden i Malmslätt

Utländska etableringar
- Svenska Aero
- Flygindustri

Privat flygindustri
- Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning
- Sparmans Flygplansverkstad
- Götaverken - Svenska Aeroplan A B
- Hägglund & Söner - Malmö Flygindustri
- Tillverkare av segelflygplan

Statlig flygindustri på nytt
- Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm/Centrala Verkstaden i Arboga

Hembyggen och småfabriker

Export av svenska flygplan fram till 1945

Sammanfattning

Käll- och litteraturförteckning

Index
- Firmor
- Flygplanstyper
- Personer

English Wordlist
English Summary