Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
Jaktflyget fram -liten 72.jpg

Fienden i öster!
Svenskt jaktflyg under kalla kriget

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
i samarbete med Svenskt Militärhistorisk bibliotek (SMB), utgiven 2012
320 sidor, inbunden, skyddsomslag, rikt illustrerad

Slut på förlaget/Out of print


OBS: Finns nu att ladda ned kostnadsfritt som PDF!

Fienden i öster! Svenskt jaktflyg under kalla kriget

Jakt2.jpg

Innehåll:

Förord
1. Inledning
2. Jaktflyget - en historisk bakgrund
3. Jaktflyget växer
4. Övergång till jetflygplan
5. Jaktflygets "storhetstid"
6. Modernare flygplan
7. Luftförsvarsfrågorna
8. Beredskap i fred och krig
9. Jaktflyget decimeras
10. Materielen
11. Epilog
12. Sammanfattning och diskussion
Bilaga: Forskningsläget
Käll- och litteraturförteckning

SK60.jpg

A32.jpg