Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
SvMil.jpg

Svenskt militärflyg. Propellerepoken

Allt om Hobbys förlag, 1992
Tyvärr slut på förlaget/Unfortunately out of print.

Ett fåtal finns fortfarande hos
Teknikbokhandeln
och
Svensk Flyghistorisk Förening

Svenskt militärflyg. Propellerepoken

Innehåll:
Förord
Förkortningar
English Wordlist

- MARINENS FLYGVÄSENDE
Historia 1911-1926 (allmänt)
Personal och utbildning
Basering Flygmateriel (motorer och flygplan)
Märkning och numrering
Flygplansförteckning 1911-1926

- FLYGKOMPANIET
Historia 1912-1926 (allmänt)
Utbildning och personal
Finskt mellanspel
Arméflygets basering
Flygmateriel (motorer och flygplan)
Märkning, numrering och målning
Flygplansförteckning 1912-1926

- FLYGVAPNET
Historia från 1926 (allmänt)
Flygvapnets ledning
Flygvapnets förband
Flygvapnets basering
Flygplanen (allmänt, typbeteckningar, FV-nummer)
Bomb- och torpedflyg
Jaktflyg
Spaningsflyg
Skol- och övningsflyg
Ambulansflyg
Transportflyg
Glid- och Segelflygverksamhet

Märkning, numrering och målning

Flygplansförteckning 1926-1945

- INDEX
Personer
Flygplanstyper