Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
SvCivilreg_Framsida.jpg

Svenskt civilregister
Svenska civila flygplansregister till och med SE-AZZ

Svensk Flyghistorisk Förening, 2010. Kan beställas från Svensk Flyghistorisk Förening/Can be ordered from the Swedish Aviation Historical Society:

Till SFF medlemsservice

Svenskt civilregister
Svenska civila flygplansregister till och med SE-AZZ
(Swedish civil aircraft registers to SE-AZZ)

Svenskt civilregister. Svenska civila flygplansregister till och med SE-AZZ. (Flyghistorisk revy 2010)
Boken beskriver ingående flygplanens levnadsöden med datum och händelse. De allra flesta av flygplanen med foto, många högklassiga, ur SFFs fotoarkiv och ur många privata och offentliga arkiv.
Sammanställd av Lennart Andersson och Lars E Lundin.

A4, 215 sidor/pages.
Pris: 200 kr