Hem
BÖCKER - BOOKS
Andersson Aviation Articles
Författaren - The Author
Länkar
e-mail me
Cover_small.jpg


Svenskt spaningsflyg under kalla kriget

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
i samarbete med Svenskt Militärhistorisk bibliotek (SMB), utgiven 2013
302 sidor, inbunden, skyddsomslag, rikt illustrerad

Kan beställas från SMB
SMB

och från Svensk Flyghistorisk Förenings medlemsservice
SFF medlemsservice


Författaren framför här sitt hjärtliga tack till
Delegationen för militärhistorisk forskning,
samt till
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
som välvilligt stött detta projekt med bidrag.

Flygvapnets spaningsflyg
Sveriges ögon och öron under kalla kriget

S35_hav.jpg

Innehåll:

Förord
1. Inledning
1. Bakgrund
2. Svenska flygspaning
3. Specialflygningar
4. Omorganisation
5. Tunnan och Lansen
6. Draken
7. Viggen
8. Reservflygkåren och spaningsflyggrupperna
9. Signalspaning
10. Materielen
11. Avslutning och diskussion
Bilaga
Källor och litteratur

S31-7.jpg

S35.jpg